منوی دسته بندی

knauf

۲۰۲۳۰۵۲۳۱۴۴۶۵۶ IMG 0127

قیمت گچ برگ

گچ برگ به صفحات گچی روکش داری گفته می شود که کاربرد زیادی در صنعت ساختمان دارد. ضخامت پانل های گچی 9.5 میلیمتر و 12 میلیمتر میباشد و ابعاد آنها...