منوی دسته بندی

F47

property for sale222

پروفیل سقف کاذب

پروفیل سقف کاذب از اجزای اصلی تشکیل دهنده سیستم های ساخت و ساز خشک می باشند.این پروفیل ها مطابق استاندارد های ملی بوده و در نصب و اجرای سیستم های ساخت...