منوی دسته بندی

کیان سازه

image 141ca6955a820358cf82291cecf150ecd85cdab5 3

سازه کیان

تفاوت سازه کیان با سازه های تولیدی متفرقهسازه کیان از نظر نوع ورق گالوانیزه ، ضخامت ورق گالوانیزه ، گستره نهایی محصول و وزن نهایی سازه با سایر سازه ها...