منوی دسته بندی

کلیپس

اتصالات کلیپس

اتصالات کلیپس اتصالات کلیپس در سقف های کاذب از کلیپس و یا بست اتصال کامل قطعه بسیار مهمی جهت اتصال سازه میباشد. جهت اتصال سازه باربر (فوقانی) به سازه پنل...