منوی دسته بندی

پروفیلF47

پروفیل F47

پروفیل سقف کاذب F47  پروفیل سقف کاذب F47 یکی از سازه ای اصلی در سیستم درای وال و سقف کاذب کناف می باشد.به دلیل کثرت اجرای سقف کاذب کناف استفاده از سازه اف...