منوی دسته بندی

پروفیل U

پروفیل U

پروفیل سقف کاذب یو 36 (u36) جهت زیر سازی سقف کاذب، تراز سقفف کاذب، آویز جهت زیر سازی سقف، سازه باربر در حاشیه سقف کاذب کناف بکار می رود.همچنین به...