منوی دسته بندی

عمرکناف

عمر کناف چندسال است

عمر کناف چند سال است ؟ در رابطه با این سوال که طول عمر کناف چند سال است ؟ باید گفت که طول عمر این سازه 12 تا 17 سال...