منوی دسته بندی

سقف

image 7440dc0fe5d4b47b026af889b8eb30dc435baf40

سازه سقف کاذب

پروفیل سقف کاذب یا سیستم سقف کاذب، یک سیستم ساختاری است که برای پوشش سقف داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم، پروفیل ‌های فلزی با یکدیگر...