منوی دسته بندی

براکت

اتصالات براکت

اتصالات براکت اتصالات براکت یکی از اتصالات مورد استفاده در اجرای سقف کاذب کناف و سقف کاذب شبکه ای است. مواقعی که فاصله سقف کاذب با سقف اصلی کم باشد....